Zapraszamy na nie wszystkich którzy, chcą uprawiać zimową turystykę górską w różnych jej formach. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób chcących zapoznać się z podstawowymi zasadami turystyki zimowej.

Jest to oferta dla osób chcących spróbować swych sił w wspinaczce lodowej.

Narciarstwo wysokogórskie czyli skiturowe to wyjątkowo atrakcyjna forma poruszania się w zimie po górach.

Instruktarz dotyczący bezpieczeństwa lawinowego i weryfikacja poziomu obsługi ABC lawinowego oraz elementy szkolenia skiturowego.

Wyjścia wysokogórskie (o charakterze wspinaczkowym) z elementami szkolenia.